17 augustus 2023

RTGS

Als gekwalificeerde tolk Nederlandse Gebarentaal moet ik geregistreerd staan bij Stichting Register voor Tolken Gebarentaal en Schrijftolken.

De Stichting bewaakt de kwaliteit van de geregistreerde tolken door specifieke opleidingsvoorwaarden te stellen bij registratie.

Het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit wordt gewaarborgd door het verplicht stellen van periodieke nascholing, waardoor voortdurend wordt gewerkt aan het onderhouden van de deskundigheid van de tolkvaardigheden van de tolken.


Mijn registernummer is: 682.