17 augustus 2023

TOLK GEBARENTAAL

Wat doet een tolk gebarentaal?

Een tolk gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. Zoals horende mensen gesproken taal gebruiken, gebruiken veel dove mensen gebarentaal om te communiceren.

De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt naar gebarentaal. Andersom vertaalt de tolk ook van gebarentaal naar gesproken taal, voor mensen die de gebarentaal niet beheersen.

Dove en slechthorende mensen hebben verschillende vormen van communiceren, zoals onder meer Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG).

De tolk vertaalt de originele boodschap in één van deze communicatievormen.

Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove, slechthorende en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een kerkdienst, een vergadering, op school tot een congres.