17 augustus 2023

TOLKUREN

Recht op een tolk

Wie heeft er recht op een tolk? Iedereen met een auditieve beperking in Nederland heeft recht op een tolk. Dus dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen kunnen gebruik maken van de tolkvoorziening.

Op hoeveel uren heeft iemand recht?

  • Leefuren: 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privésituaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de huisarts, notaris, ouderavonden, trouwerij, begrafenis, etc.
  • Werkuren: 15% van de werktijd wanneer je in loondienst bent. Werk je als zzp’er, dan wordt 25% van de werktijd aan tolkuren vergoed. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc.
  • Onderwijsuren: Hier geldt een vergoeding van 1000 uur voor leerlingen in basis-, voortgezet of hoger onderwijs en van 1600 uur voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onderwijsuren kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding. Wordt er een opleiding of cursus voor het werk gevolgd? Dan moeten hiervoor werkuren ingezet worden.

Tolkuren aanvragen?
Mensen met een auditieve beperking kunnen een verklaring aanvragen bij hun huisarts of KNO arts. Met deze verklaring kunnen bij UWV tolkuren aangevraagd worden. Het verwerken van de aanvragen duurt vaak een paar weken.

Voor leefuren hoef je de tolkvoorziening maar één keer aan te vragen. Daarna worden de tolkuren ieder jaar automatisch opnieuw toegekend. Voor onderwijs krijg je een meerjarige toekenning. Daarna moet je opnieuw je uren aanvragen. Een toekenning voor werkuren, wordt na een jaar automatisch verlengd. Tenzij je een contract voor bepaalde tijd hebt. Dan moet je na aflopen van je tijdelijke contract de voorziening opnieuw aanvragen. Wijzigt er iets in je situaties? Geef dit dan door aan UWV.

Zijn er meer uren nodig dan het vastgestelde aantal? Dan kan een verzoek voor meer uren gedaan worden.

Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkplaatsen) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet dit bekostigen uit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.

Waar aanvragen?
Tolkuren moeten bij UWV aangevraagd worden. Hier moet je diverse stappen doorlopen om (extra) tolkuren aan te vragen.

Hier vindt je EEN STAPPENLAN OM EXTRA TOLKUREN AAN TE VRAGEN BIJ UWV.

Een tolk aanvragen?
Alle tolken gebarentaal in Nederland zijn geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal. Het is dé garantie dat het een gediplomeerde tolk betreft. Via het Register kunnen de gegevens van een tolk opgezocht worden waarna deze rechtstreeks benaderd kan worden. Aanvragen kunnen ook via bemiddelingsbureau Tolkcontact voor tolken gebarentaal en schrijftolken gedaan worden.

Teamtolken inzetten?
Leer meer over de nut en noodzaak van het inzetten van een teamtolk.

Bron: NBTG en Tolkcontact